Aplikuj do Thai Wok

Nasi pracownicy awansują na drodze awansów wewnętrznych. Wierzymy, że Thai Wok rozwija się dzięki unikatowym talentom naszych współpracowników. Stąd od pierwszego dnia chcemy być przy Tobie blisko by pomóc Ci się rozwinąć, zdobyć nowe umiejętności. Twój głos jest zawsze cenny i ważny tak samo, jak każdego innego członka zespołu.

Przekonaj się jaki tworzymy zespół i aplikuj na jedno ze stanowisk.